Home

Welkom op de site van Assen vroeger en nu.

Heeft u iets te vertellen over een onderwerp dan graag. De doelstelling van deze site is o.a. om iedereen de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen. Op deze manier krijgen we een uniek archief voor het nageslacht. Heeft u foto’s of informatie over dat onderwerp welke nog niet vermeld wordt op deze site, stuur dan een bericht zodat we het kunnen aanmaken.


Assen is een stad waar in 2007 65000 inwoners leven. Deze inwoners zorgen voor veranderingen in hun stad, wijk, of straat. Tevens zijn er vele verhalen te vertellen over gebeurtenissen en personen. Bijvoorbeeld  huizen worden gebouwd maar ook gesloopt, er komt een nieuwe wijk met nieuwe straten en bewoners. Ook heeft de stad haar bekende Assenaren waar veel mensen over kunnen vertellen..

Deze veranderingen en verhalen proberen we hier te verzamelen, op wijk en straat en zijn voor iedereen toegankelijk. Help mee met verzamelen, heb je een (oude) foto van een straat, heb je een verhaal, neem dan contact op met ons. Op deze manier ontstaat er een archief van foto’s en verhalen die herkenbaar zullen zijn voor veel Assenaren en de historie levendig in beeld brengen.

Geschiedenis:

Ergens in de dertiende eeuw begint de geschiedenis van Assen.. In 1227 raakten de Drenten slaags met de bisschop van Utrecht. Het eerste gevecht wonnen de Drenten maar uiteindelijk won de bisschop. De bisschop liet voor straf een klooster bouwen in de buurt van Coevorden voor de Cisterciënzer zusters. Echter het gebied waar het klooster werd gebouwd had veel wateroverlast en zorgde voor erbarmelijke toestanden. Uiteindelijk mocht de Cisterciënzer orde het klooster herbouwen op een droog stuk land. Maria in Campis, of Mariënkamp ontstaat tussen Witten en Rolde en wordt door boeren, Hassen of Assen genoemd. Het klooster kwam te staan op de plek waar nu het Drents Museum staat. Het klooster werd rond 1600 eigendom van de Drentse Staten. Dit was een nieuwe fase in de ontwikkeling van Assen. De volgende twee eeuwen ontwikkelde Assen zich geleidelijk tot bestuurscentrum van Drenthe. Dit werd verstevigd in de Franse tijd. In 1807 werd Assen een zelfstandige gemeente, in 1809 kreeg Assen stadsrechten en in 1815 werd het de hoofdstad van Drenthe. Op het moment dat Assen stadsrechten kreeg, telde het aantal inwoners amper 700. Als hoofdstad groeide Assen in de 19e  eeuw tot ongeveer 11000 inwoners. Rond deze tijd werd ook de kazerne gebouwd wat de groei van Assen weer bevorderde. Rond jaren 60 kwam de woningbouw flink op gang en ontstonden de wijken Pittelo, Baggelhuizen, Peelo en Marsdijk. Nu groeit Assen nog steeds en wordt er druk gebouwd aan de wijken Kloosterveen en het Pallet. Het inwonersaantal bedraagt in 2004 ongeveer 61.900.

Hunze-Online © 2015